Zonnepanelen blijven ook vanaf 2021 interessant


De rush op zonnepanelen in 2020 was enorm.  Of de terugdraaiende teller nog 15 jaar stand houdt, valt echter helaas nog af te wachten.   Maar ook in 2021 blijven zonnepanelen interessant en wel om deze redenen: 

Geen prosumententarief meer 

Vanaf 2021 worden bij alle nieuwe PV-installaties een nieuwe digitale meter geïnstalleerd.  Dit omdat je de overproductie van je opgewekte elektriciteit als het ware verkoopt aan de energieleverancier.  Voor de energie die je nog afneemt van het net, betaal je een verbruikskost of distributiekost.  Je zou het als volgt kunnen stellen; vroeger bleef de stroom als het ware van jou en diende het elektriciteitsnet als 'opslagplaats'.  Daarvoor betaalde je dan een prosumententarief op basis van het vermogen van je omvormer. 
Vanaf 2021 is dit niet meer mogelijk en verkoop je de stroom die je opwekt (injectie) en niet onmiddellijk verbruikt.  Heb je nadien stroom nodig op een moment dat je er geen produceert (verbruik), dan betaal je deze stroom tegen de geldende prijs.  En daar wringt het schoentje; het injectietarief is beduidend lager, gezien je overdag elektriciteit produceert wanneer de vraag lager ligt. 's Avonds, wanneer jij dan elektriciteit wil verbruiken, is de vraag en dus ook de prijs hoger.   
Het doel is duidelijk; de overheid wil ons zoveel mogelijk stimuleren om de opgewekte energie zelf te gebruiken en dus ook energieoverschotten op te slaan op een thuisbatterij.

Eenmalige premie 

De terugverdientijd van zonnepanelen is in deze nieuwe regeling makkelijk 7 à 10 jaar ipv 6 à 7 jaar (afhankelijk van je zelfconsumptie - zie verder).  Gezien de overheid nog steeds de installatie van zonnepanelen wil ondersteunen om de klimaatdoelstelling van 2030 te behalen - België moet tegen dan 25% hernieuwbare energie opwekken - werd er een systeem van éénmalige premies opgesteld. 

Het gaat in concreto om een investeringspremie van maximaal 1.500 euro. Enkel bestaande woningen komen hiervoor in aanmerking.  Nieuwbouwprojecten of uitbreidingen van bestaande installaties komen dus niet in aanmerking. 

Overzicht van de eenmalige premies 

De premies zijn gelinkt aan hoeveel KWp je installatie produceert en dalen jaarlijks met 25%.  In 2025 zijn er dus geen premies meer.  In 2021 gelden onderstaande premies:

300 euro     - 1 KWp
600 euro     - 2 KWp
900 euro     - 3 KWp
1.200 euro  - 4 KWp
1.350 euro  - 5 KWp
1.500 euro  - 6 KWp (maximum premie)

Kortom, zonnepanelen blijven interessant en zeker in deze situatie 

We vermeldden het al; de Vlaamse regering wil zelfverbruik of zelfconsumptie stimuleren. In dit nieuwe systeem haal je het meeste uit je zonnepanelen wanneer je de elektriciteit verbruikt wanneer je ze produceert of wanneer je ze eventueel tijdelijk kan opslaan op een thuisbatterij. 

Mensen die overdag thuis zijn, we denken dan aan gepensioneerden, thuiswerkers, mensen die in ploegen werken, etc komen in dit systeem goed voor de dag.  De vaatwas, de was, de droogkas kan overdag draaien, de elektrische fiets wordt overdag opgeladen, de warmtepomp draait, etc.  Hierdoor wordt de zelfcomsumptie opgedreven, waardoor die makkelijk meer dan 50% bedraagt. En in dat geval is de terugverdientijd idem als in 2020.   Werk je echter met twee buitenshuis overdag en zijn de kinderen naar school, dan ligt de gemiddelde zelfconsumptie rond de 30% en is de terugverdientijd van je zonnepanelen ongeveer 10 jaar. 

 Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!