Verplichte verwarmingsaudit voor CV-toestel ouder dan 5 jaar

Voor wie?

Ben je eigenaar van een gebouw met een centrale verwarming dat ouder is dan 5 jaar en dat een vermogen heeft van 20 kilowat of meer, dan ben je verplicht om vijfjaarlijks een verwarmingsaudit te laten uitvoeren. 

Wat?

Een verwarmingsaudit is een grondig onderzoek van je verwarmingsinstallatie, waarbij gekeken wordt naar het rendement ervan.  Ook wordt gecontroleerd of de grootte van het toestel aangepast is aan de verwarmingsbehoeftes van het gebouw.

Waarom?

1. Je krijgt een correct beeld van de energieprestatie van je centraleverwarmingsinstallatie.
2. Je krijgt tips om de prestatie van je centrale verwarmingsinstallatie te verbeteren
(bv correct afstellen van de thermostaat, je oude toestel vervangen door een moderne, energiezuinige    ketel, ..)
3. Je bespaart energie.Attest

Je ontvangt een verwarmingsauditrapport dat je dient bij te houden zolang het toestel in gebruik is en tot je eerstvolgende audit.   Op dit rapport staan de naam, de handtekening en het erkenningsnummer van de erkende technicus.

Wetgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

VLAREL- besluit van 23 april 2013

Europese richtlijn 2010/31/EU rond de energieprestaties van gebouwen